Informacje o problematyce projektu dostępne są na stronie internetowej projektu

Strategia zintegrowanej współpracy czesko - polskiego pogranicza

                                    www.4cbc.eu