Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) to instrument prawny ułatwiający współpracę transgraniczną, ponadnarodową lub międzynarodową. Dzięki tej formie państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz podmioty prawa publicznego mają możliwość zakładania ugrupowań współpracy terytorialnej z osobowością prawną. Państwa członkowskie muszą wyrazić zgodę na udział członków ze swojego terytorium w ugrupowaniu. EUWT ma osobowość prawną i może działać w imieniu swoich członków. Ideą EUWT jest ułatwienie i wspieranie przede wszystkim współpracy transgranicznej pomiędzy jego członkami w wyłącznym celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej.

 

EUWT... - materiały